De voetballende dames leerden dat de plaatselijke bevolking graag sport en veel interesse heeft voor het Nederlandse voetbal. Een plan om sportartikelen in te zamelen is dan snel gemaakt. Trainers en beheerders kunnen het goede voorbeeld geven met materiaal te verzamelen wat de club niet meer gebruikt. Bezoekers die naar de wedstrijd gaan kunnen ook sportartikelen meenemen waar ze zelf niets meer mee doen.De opbrengst gaat naar Elimu. De naam betekent opleiding in de plaatselijke taal. De stichting maakt die mogelijk in het dorp Chepchoina op de flanken van de berg Elgon; een dode vulkaan op de grens van Oeganda en Kenia.  Het is een initiatief van de Britse rozenkweker Bob Andersen en de Nederlandse ontwikkelingsarts Bea Andersen-Schipper. Zij werd op 16 oktober 2015 geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Mount Elgon Orchards zoals de kwekerij heet is een fair trade-bedrijf en beslaat ruim 40 hectare. 

Bij het bedrijf is een dorp gebouwd met onder meer een ziekenhuis, een tandartsenpraktijk en een sportcomplex. En scholen. Die worden overgedragen aan de bevoegde schoolbesturen. Die zorgen voor de efficiënte benutting en het onderhoud van de gebouwen. De stichting helpt onder meer met het opzetten van onderwijsteams en biedt waar mogelijk steun. Door onze sterke betrokkenheid bij de bouw van de projecten en capaciteits opbouw van de onderwijs teams, blijven we natuurlijk voortdurend in contact met de schoolbesturen om daar waar mogelijk steun te bieden. Die steun is uitsluitend incidenteel, stelt Elgin, en kan nooit een permanent karakter krijgen.