De gemeente legde Borrias diverse dwangsommen op omdat De Pancho Bar maar overlast bleef geven. Den Haag droeg de vordering van de diverse dwangsommen over aan incasseerder Korenhof en Partners. Borrias sprak met dit bureau een betalingstermijn af van honderd euro per maand. Op 24 oktober zag de horecaondernemer een biljet op zijn deur geplakt met de mededeling dat zijn zaak op vier november bij executie wordt verkocht. Als reden gaf de gemeente een achterstand van één afbetalingstermijn op en omdat er wekelijks klachten blijven binnenkomen over De Pancho Bar. Borrias zegt over dat laatste verbaasd te zijn: “De wekelijkse klachten zijn niet bij mij bekend zijn en zijn ook niet betekend aan mij.”

De hinder en ergernis die Borrias zegt te ondervinden begonnen ruim een jaar geleden toen een woning boven De Pancho Bar werd verkocht. De nieuwe eigenaar kocht de woning voor een prijs die ongeveer twintig procent onder de marktwaarde van vergelijkbare woningen ligt; gebruikelijk voor woningen die aanpandig aan een horecabedrijf zijn, legt Borrias uit. De muziek in het café zou geen verrassing moeten zijn. Maar: “Meneer heeft besloten om zoveel als mogelijk te gaan klagen bij alle mogelijke instanties. Ik vind het werkelijk te gek voor woorden dat slechts één of twee klagers zo ontzettend veel macht krijgen en een keihard werkende ondernemer en een gehele tak van muziekcultuur om zeep kan helpen.”

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer bepaalt welke geluidsnormeringen worden toegestaan. Borrias: “Deze normering is onredelijk strak gesteld, wat deskundige in de diverse openbare rapportages bevestigen.” Omdat niet aan de strenge wet- en regelgeving kan worden voldaan worden evenementen met levende muziek daarom gedoogd, legt de eigenaar van De Pancho Bar uit. “Echter, indien er slechts één klager is dan wordt deze door de huidige instanties compleet ondersteund om de ondernemer om zeep te helpen door het opleggen van onredelijke dwangsommen. In mijn geval is de klager zelfs geadviseerd om zoveel als mogelijk te klagen zodat Omgevingsdienst Haaglanden kan handhaven, dwangsommen kan opleggen net zo lang om de ondernemer om zeep gaat.”

Het zette Borrias ertoe aan een petitie te beginnen om wet- en regelgeving te kunnen veranderen. Volgens hem hebben inmiddels 40.786 mensen de petitie ondertekend.

https://petities.nl/petitions/search?utf8=%E2%9C%93&search=bescherm+livemuziek+in+de+Horeca&locale=nl